Silifke 'den-tarihi adı (Calycadnos) olan Göksu Irmağı akmaktadır. Göksu, Seyhan ve Ceyhan'dan sonra Akdeniz'e dökülen akarsuların en önemlisidir. Göksu, Taşeli yaylalarını geçen ve geyik dağlarının suları ile beslenerek Akdeniz'e dökülen bir ırmaktır. Uzunluğu250 km. 'den çoktur. Sularını topladığı bölge 10.000 km2'den geniştir.

Göksu, Taşeli yaylalarının sularını toplar. iki büyük kolu olan Hadım Göksuyu ve Ermenek Göksuyu halinde kuzeybatıdan, güneydoğuya doğru derin vadiler ve boğazlar içinden geçer. Mut Kasabası yakınında bu iki büyük kol birleşir. Buradan Akdeniz'e kadar olan bölümünde artık Göksu Irmağı adıyla akar. Aşağı bölgede taşıdığı alüvyonların birikmesinden doğmuş yüzölçümü 64.000 dekar olan Silifke Ovası'nı ikiye bölerek denize ulaşır. Göksu bütünüyle Hidroelektrik yapımında büyük değer taşımaktadır. Su birikimi yönünden yaz ve kış son derece zengindir. Göksu 1962'de 2.5 metre ve 1968 Aralık ayında 3 metre olmak üzere taşmış Silifke'yi günlerce sel suları kaplamıştır. Şimdi Kayraktepe Barajı yapılmaktadır.

Göksu’yu şehir merkezinde bir taş köprü doğudan batıya bağlamaktadır. Bu taş köprü M .S. 77 - 78 yıllarında Roma İmp. Vespasyanus tarafından yaptırılmıştır. Göksu üzerinde son yıllarda Cumhuriyet yönetimi eliyle yapılmış iki köprü daha vardır. Bunlar beton tekniğiyle yapılmış olup taş köprünün güneyindedirler. Toroslar'ın sol yan sırtları, barajdan alınan kanalla akarsu olarak sulanmaktadır.