MİSYONUMUZ
Katılımcı, yenilikçi, modern, güler yüzlü, eşitlikçi, özgürlükçü; çocuk ve gençler ön planda olmak üzere tüm bireyler için güçlü toplum ve çevre oluşturmak adına Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğu çerçevesinde hizmet veren ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlayan belediye olmaktır.

VİZYONUMUZ
Katılımcı yönetim anlayışını benimseyen, yenilikte öncü belediye olmak.

TEMEL İLKELERİMİZ 
Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine bağlılık. 
Sürekli gelişim ve değişime açık olmak. 
Sunulan mali ve idari hizmetlerde şeffaf ve hesap verebilir olmak. 
İnsana, doğaya ve tüm canlılara saygılı olmak. 
Tarihi ve kültürel değerlere bağlılık. 
Toplumun her kesimine ayrımcılık gözetilmeksizin hizmet götürmek. 
Sunulan hizmetlerle halkın güvenini kazanmış belediye olmak. 
Öğrenen ve kendini yenileyen belediyecilik. 
Kurum içi güçlü iletişim 
Kalite Odaklı Hizmet Anlayışı
Sosyal belediyecilik 
Etik değerlere bağlılık

DEĞERLERİMİZ
Güvenilirlik
Etkinlik ve verimlilik
Şeffaflık ve hesap verilebilirlik
Katılımcılık
Adalet ve eşitlik
Çözüm odaklılık
Kalite