Kültür & Sanat

ALTINKUM MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

İlgi :

a) Silifke Belediyesi Encümeninin 09/06/2021 tarihli ve 498 sayılı Kararı.
b) Silifke Belediyesi Encümeninin 06/10/2021 tarihli ve 880 sayılı Kararı.

        İlgi (a) Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Altınkum Mahallesi 280, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1361, 2114, 2115 ve 2116 no.lu parselleri ve ihdas parsellerini kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan imar uygulaması, ilgi (b) Encümen Kararı ile onaylanmıştır.
        Söz konusu İmar Uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca, Belediyemiz hizmet binası 4. Kat İlan panosunda ve eş zamanlı olarak http://www.silifke.bel.tr internet web sitesinde 08.10.2021-08.11.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması gerekmektedir.

Dosyalar