Kültür & Sanat

GAZİ MAHALLESİ İMAR UYGULAMASI

İlgi :

a) Silifke Belediyesi Encümeninin 28/07/2021 tarihli ve 646 sayılı Kararı.
b) Silifke Belediyesi Encümeninin 22/09/2021 tarihli ve 805 sayılı Kararı.

        İlgi (a) Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Gazi Mahallesinde, 650 ada 2, 4, 5, 6 ve 7 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan imar uygulaması, ilgi (b) Encümen Kararı ile onaylanmıştır.
        Söz konusu İmar Uygulamasının, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca, Belediyemiz hizmet binası 4. Kat İlan panosunda ve eş zamanlı olarak http://www.silifke.bel.tr internet web sitesinde 08.10.2021-08.11.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılması gerekmektedir.

Dosyalar