Kültür & Sanat

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 03.05.2021 tarih ve 34660270-305.05-E.898405 sayılı yazısında, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi kıyı kesimine ait onaylı l/1000 ölçekli ITRF96 koordinat P31B-18C-1D VE P31B-18C-1C numaralı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğünün 03.05.2021 tarih ve 34660270-305.05-E.898405 sayılı yazısında, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi kıyı kesimine ait onaylı l/1000 ölçekli ITRF96 koordinat P31B-18C-1D VE P31B-18C-1C numaralı halihazır paftaları üzerine, Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca yapılan kıyı kenar çizgisi aktarma işlemlerinin uygun görüldüğü, kıyı kenar çizgisi iptal ve yeni tespit işlemlerinin ise 20.04.2021 tarihli ve 821355 sayılı Makam Olur’una istinaden 3621 sayılı Kıyı Kanunu’nun 9. Maddesi’ne göre onandığı, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9. ve 10. Maddeleri gereği gerekli işlemlerin yapılmasının istendiği belirtilmiş olup, Valiliğiniz Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonunca aktarılarak Bakanlığınızca onaylanan kıyı kenar çizgisi/iptal/tespit paftasının ekte gönderildiği, Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesinin 1. Fıkrası doğrultusunda işlemlerin yapılması, ayrıca paftaların askı işlemlerinin Belediyemizce tamamlanarak sonucundan bilgi verilmesi istenmiştir.

            Adı geçen paftalar belediyemiz ilan panosunda ve eş zamanlı olarak www.silifke-bel.tr internet web sitesinde 31.05.2021 tarihinde 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.  

Dosyalar