Kültür & Sanat

Silifke Belediyesi Encümeninin 08.04.2020 tarihli ve 305 sayılı Kararı. Silifke Belediyesi Encümeninin 10.02.2021 tarihli ve 131 sayılı Kararı. İlgi (a) Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Taşucu Mahallesinde, 940, 943, 953, 954, 963, 967, 968, 970, 97

Silifke Belediyesi Encümeninin 08.04.2020 tarihli ve 305 sayılı Kararı.  Silifke Belediyesi Encümeninin 10.02.2021 tarihli ve 131 sayılı Kararı. 

İlgi (a) Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Taşucu Mahallesinde, 940, 943, 953, 954, 963, 967, 968, 970, 973, 975, 978, 981, 982, 983, 986, 989, 990, 991, 992, 993, 995, 996, 997, 998, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1044, 1046, 1047, 1048, 1049, 1054, 1055, 1056, 1058, 1060, 1061, 1064, 1065, 1068, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1087, 1090, 1579, 1580, 1845, 2021, 2022, 2804, 2807, 3191, 3194, 3195, 3196, 3262, 3442, 3443, 4357, 4358, 4448, 4449, 4492, 4493, 4501, 4503, 4766, 4767, 4768, 4885, 4896, 4897, 5020, 5021, 5022, 5034, 5035, 5036, 5037, 5342, 5343, 5502, 5503, 5517, 5518, 5565, 5566, 5592, 5593, 5594, 5601, 5602, 5647, 5693, 5810, 6008, 6017, 6018, 6075, 6076, 6077, 6155, 6156, 6263, 6264, 6500, 6501, 6507, 6509, 6586, 6587, 6774, 6781, 7194, 7381, 7471, 7472, 7578, 7580, 7581, 7969, 7970, 8007, 8104, 8198, 8202, 8231, 8239, 8240, 8318, 8359, 8371, 8547, 8585, 8592, 8603, 8637, 8653, 8689, 8748, 8773, 8802, 8803, 8804, 8823, 8825, 8832, 8851, 8852, 8911 no.lu parselleri kapsayan alanda, 3194 sayılı İmar Kanunun 18. Maddesine göre hazırlanan imar uygulaması, ilgi (b) Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

Söz konusu İmar Uygulaması, 3194 sayılı İmar Kanununun 19. Maddesi ve Arazi Ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 25. Maddesi uyarınca, Belediyemiz hizmet binası 4. Kat İlan panosunda ve eş zamanlı olarak http://www.silifke.bel.tr internet web sitesinde 17.02.2021-19.03.2021 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreyle askıya çıkarılmıştır.

Dosyalar