Kültür & Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının (Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü) 18.11.2020 tarih ve E.878715 sayılı yazısı.

İlgi sayılı yazıda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile birlikte hazırlanan 1/25000 ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 12.03.2020 tarih ve 2020/5-1 sayılı ve 27.07.2020 tarih ve 2020/15-4 sayılı Kararları doğrultusunda 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 7 nci maddesi uyarınca onaylandığı belirtilmiş olup, 03.11.2003 tarih ve 25278 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” in 15 inci maddesi doğrultusunda askı işlemlerinin yapılması istenmektedir.
        İlgi yazı eki onaylanmış olan Mersin-Silifke (Taşucu) Boğsak Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgesi 1.Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği, “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişme Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” gereğince Müdürlüğümüz ilan panosunda ve eş zamanlı olarak http://www.silifke.bel.tr internet web sitesinde 1 (bir) ay süreyle 30.11.2020-30.12.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılmıştır.

Dosyalar