Kültür & Sanat

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’ inci maddesi ve 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8, ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan “Katı Atıkların Kontrolü Yön

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 11’ inci maddesi ve 29/06/2011 tarihli ve 644 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2, 8, ve 33 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği”, 27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Atıksu Altyapı Ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul Ve Esaslara İlişkin Yönetmelik” uyarınca hazırlanmış olan 2021 yılı Silifke Evsel Katı Atık Tarifesi 09.10.2020 tarih ve 2020/81 sayılı karar ile Silifke Belediye Meclisinden geçmiştir. 

          Görüş önerilerinizi aşağıda verilen evselkatiatik@silifke.bel.tr  e-posta adresine bildirebilirsiniz.

 

Dosyalar