Mersin İli, Silifke İlçesi, Kayranca Tepesi Mevkiinde O31-C1 paftada, Ülke Madencilik Müşavirlik M.D.İ.G.İ.İ. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından RN:201900343 (Erişim No: 3380330) numaralı II-b Grubu arama ruhsatlı sahanın 24-94 hektarlık kısmında 200.000 m3/yıl üretim (blok mermer, moloz ve pasa) kapasitesi ile planlanan “Mermer Ocağı” projesine ilişkin olarak hazırlanan Proje Tanıtım Dosyası (PTD) 25.11.2014 tarih ve 29186 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi çerçevesinde incelendiği ve değerlendirildiği, ÇED Yönetmeliğinin 17. Maddesi gereğince; RN:201900343 (Erişim No: 3380330) ruhsat numaralı sahanın 24,94 hektarlık kısmında 200.000 m3 /yıl kapasite ile planlanan “Mermer Ocağı” projesine Valiliğinizce 10.07.2020 tarihli ve 23645791 220-02 E-2020200 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gerekli Değildir” kararı