Kültür & Sanat

Silifke Belediyesi'nde çalıştırılan taşeron işçilerin şirket bünyesinde işçi statüsüne geçiş sözlü veya uygulamalı sınav SONUÇLARI

Silifke Belediye Başkanlığı

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve  01.01.02018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Sözleşmeleri Kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. ve 24.Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğin Sınavın gerçekleştirilmesi ve İlanı Başlıklı 39.Maddesinin 5.Fıkrasında, Sınavda başarılı ve başarısız olanlar sınav kurulu tarafından idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. İlan tebligat yerine geçer ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz." Hükmü uyarınca, İLANEN DUYURULUR. 20.03.2018

SINAV SONUÇLARI EKTEDİR.

Dosyalar