Kültür & Sanat

696 Sayılı KHK. Kapsamında, Taşeron personellerin şirket bünyesinde işçi statüsüne geçiş sınavına girmeye hak kazananların listesi aşağıya çıkartılmıştır.

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

696 Sayılı KHK. Kapsamında, Taşeron personellerin şirket bünyesinde işçi statüsüne geçiş sınavına girmeye hak kazananların listesi aşağıya çıkartılmıştır.

 

İLANEN DUYURULUR

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı resmi gazetede yayımlanan kamu kurum ve kuruluşlarında personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı sözleşmeleri kapsamında çalıştırılmakta olan işçilerin sürekli işçi kadrolarına veya mahalli idare şirketlerinde işçi statüsüne geçirilmesine ilişkin 375  sayılı kanun hükmünde kararnamenin geçici 23. Ve geçici 24. Maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esaslar hakkında tebliğin “Sınavın Gerçekleştirilmesi ve İlanı” başlıklı 39. Maddesi 2. fıkrasında “Sınavların yeri, günü ve saatine ilişkin bilgiler ilgili idarenin veya idarenin şirketinin internet sayfasında ilan edilir. Yapılan ilan tebliğ hükmüne geçer, ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz…...” denildiğinden ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 696 Sayılı KHK’nın 127. maddesi ile 375 Sayılı KHK. ve 01.01.2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Usul ve Esaslar doğrultusunda, “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği” kapsamında, Güvenlik ve Arşiv Araştırma işlemleri devam etmekte olup, işçi statüsüne geçiş işlemleri güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçlarına göre yapılacaktır.

 Hak sahipleri sınavı kazanmış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının olumsuz gelmesi durumunda ilişikleri kesilecektir. 09/03/2018

Sınava girmeye hak kazanan kesin liste ektedir.

Dosyalar